Home
Menu
Zoeken Annuleren

SAMENSTELLING MR

Oudergeleding;

Dominique Elshout (voorzitter) Evert Ouwerkerk (penningmeester), Kirsten Zeeuw

 

Personeelsgeleding; chantal van dijk (secretaris) Desi Kostrer, Amanda vd Ven

 

De MR bestaat uit 3 ouders, 3 leerkrachten. De directeur is adviserend lid.
Namens de ouders hebben zitting in de MR:
Dhr. Dominique Elshout (voorzitter);
Dhr. Evert Ouwerkerk (penningmeester);
Mw. Kirsten Zeeuw 
Namens het team hebben zitting in de MR:
Mevr. Amanda van de Ven; 
Mevr. Chantal van Dijk (secretaris);
Mevr. Desi Koster-van Wijk; 
De leden van de MR zijn te benaderen via mevr. Marjon Willmes (secretaris)


© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer