Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

SOL Villa Ambacht is een Vreedzame school!

Op SOL Villa Ambacht leren de kinderen:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.

Wij willen de kinderen niet alleen bovenstaande sociale competenties leren, maar met hen vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer