Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

 

Thematisch werken

Het vak wereldoriëntatie (natuur, geschiedenis, aardrijkskunde) en de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en drama) bieden we op Sol Villa Ambacht thematisch aan. Op deze manier werken me we met de kinderen in een contextrijke leeromgeving die voor hen betekenisvol is. Hierdoor zullen de kinderen eigenaar worden van de leerstof. . Eigenaarschap komt de motivatie van de leerlingen en de effectiviteit van het onderwijs ten goede. Middels STEAM, een methode voor thematisch werken, de 21-eeuwse vaardigheden verwerken we wereldoriëntatie en creatieve vaardigheden in een contextrijke omgeving. In de ochtend werken de kinderen aan de hoofdvakgebieden (taal en rekenen) in de middag is er ruimte voor het thematisch werken. De kleutergroepen werken de gehele dag thematisch. Bewegingsonderwijs en Engels worden ingepland volgens een rooster.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer