Home
Menu
Zoeken Annuleren

Units

Op Sol Villa Ambacht werken we met units, units zijn ‘eenheden’ van minimaal 2 groepen, met meerdere teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het geven van onderwijs. Elke unit beschikt over meerdere ruimtes. Er wordt gewerkt met 4 units, ‘A’ tot en met ‘E’. Elke unit bestaat uit stamgroepen met één of twee leerkrachten. De leerkracht is de eerste contactpersoon voor de ouders. De leerkracht werkt met het kind, volgt het kind nauwgezet en bouwt met het kind aan het portfolio. Elk kind heeft in de stamgroep een ander kind als maatje voor een periode. Dit tweetal vormt met een ander tweetal weer een team van vier of vijf kinderen. Kinderen volgen instructie en krijgen bijbehorende taken. Om kinderen ook de gelegenheid te geven om daarbuiten, op hun eigen niveau, instructie te volgen noemen we de instructiegroepjes clubs. Een kind uit bijvoorbeeld groep 7 kan onderdeel zijn van rekenclub 8. Al deze organisatievormen ondersteunen de werkwijze in de unit.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer