Home
Menu
Zoeken Annuleren

Tussenschoolse opvang

Overblijven is leuk!

Tijdens de TSO kan je energie opdoen en je eigen invulling geven aan sport, creatief of ontspanning (binnen en/of buiten).

De TSO vindt plaats in de vrije tijd van de kinderen en daarom vinden wij het belangrijk dat ze zich hierbij kunnen ontspannen en de gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag. Naast voldoende tijd om gezamenlijk te eten, bieden onze TSO medewerkers natuurlijk ook leuke activiteiten en spelmateriaal aan. Er wordt gedanst, gebouwd, geknutseld en nog veel meer. Ook is er tijd om te ontspannen of lekker buiten te spelen, waar ook verschillende sport- en spelactiviteiten worden aangeboden. Daarbij sluiten we aan bij de dalton kernwaarden en het pedagogisch klimaat van ons SOL. De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee.

Samen eten is op deze manier een sociaal gebeuren en een prettige invulling van de lunch! 


Aanmelden 

Aanmelden voor de TSO kan via het aanmeldformulier onderin deze pagina. Wanneer u het aanmeldformulier heeft ingevuld krijgt u een bevestigingsmail vanuit Konnect waarin de inloggegevens staan vermeld ten behoeve van uw persoonlijke account voor het ouderportaal Wilt u erop letten dat deze mail wellicht terecht kan komen in de ongewenste mail/spam map?

 

Ouderportaal/Konnect OuderApp

Het ouderportaal is niet alleen via internet op de computer beschikbaar, maar ook mobiel via een handige app voor smartphone of tablet. Deze Konnect OuderApp is beschikbaar voor de besturingssystemen IOS en Android en kunt u downloaden in de desbetreffende appstores. U zoekt in de appstore op de naam "Konnect OuderApp". U herkent de app aan het volgende beeldmerk  Afbeeldingsresultaat voor konnect ouderapp. Ruildagen, afmeldingen of wijzigingen kunnen alleen via de Konnect OuderApp worden doorgegeven. Ouders worden automatisch op de hoogte gehouden over nieuwe ontwikkelingen door middel van e-mailberichten. 

 

Structurele TSO-dagen

Gedurende alle schoolweken verwachten we uw kind op de vastgelegde opvangdagen. De opvangdagen kunnen worden geruild en er is een opzegtermijn van een maand. 

De opvangdagen worden altijd in rekening gebracht, ook wanneer uw kind niet aanwezig is op onze tussenschoolseopvang.

 

Incidentele TSO- zelf te bepalen dagen

Via de Konnect OuderApp kunt u zelf van te voren de gewenste opvangdagen in het systeem invoeren. 

Wanneer u een dag aangevraagd heeft en hier toch geen gebruik van wilt maken dient u deze dag te annuleren, op deze manier wordt deze aanvraag niet in rekening gebracht.

 

Schoolvakanties en andere speciale dagen

In de schoolvakanties en op algemeen erkende feestdagen en studiedagen is de SOL en dus ook de TSO gesloten. In dit geval betalen ouders met structurele opvang deze dagen niet. Is er een groep vrij vanwege bijvoorbeeld een sportdag of bij afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte van de leerkracht, het jaarlijkse schoolreisje of gaat uw kind met vriendje een vriendje mee, dan wordt de structurele TSO wel gewoon doorberekend omdat de TSO dan wel gewoon open is.

Contractwijzigingen

U kunt de wijziging/opzegging van uw contract voor onze tussenschoolsopvang doorgeven door een mailtje te sturen naar ons e-mail adres tussenschoolseopvang@solambacht.nl. Wij maken voor onze gebruik van 1 maandopzeg termijn

 

Afmelden

Als een kind een keer of onverwacht niet kan komen, bijvoorbeeld bij ziekte, dan is het heel belangrijk dat dit via de Konnect Ouderapp wordt gemeld. Dan hoeven we ons niet ongerust te maken. 

 

Wilt u telefonisch iets doorgeven aan de TSO-coördinatoren (Rik en Debora) dan zijn zij bereikbaar via:
Telefoonnummer: 06 42 36 65 69.
E-mail: tussenschoolseopvang@solambacht.nl

Tarieven

Let op: voor de tussenschoolse opvang kan geen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd! Dit is bepaald door de overheid. De kosten voor de TSO worden per maand berekend en gefactureerd. De tarieven zijn afhankelijk van de opvangduur. Voor de TSO kunt u gebruik maken van verschillende abonnementsvormen: structurele dagen en incidentele dagen.

 

Structurele dagen: € 2,25 per dag/Incidentele dagen: € 2,90 per dag

 

Relevante documenten:

 

Voorwaarden en regels
Aanmeldformulier

Wilt u ons ondersteunen als overblijfkracht? Neem contact op met de overblijfcoördinatoren Rik of Debora.


© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer