Home
Menu
Zoeken Annuleren

Fearless human beings


Dalton is no method, no system, it’s an influence!

Helen Parkhurst

Dalton is van oorsprong een onderwijsstroming afgeleid van het boek ‘Education on the daltonplan’ (1922) van Helen Parkhurst (1887-1973). Parkhurst: “Wat wij nodig hebben in onze maatschappij zijn mensen zonder vrees.” (fearless human beings). Elk mens neemt zijn verantwoordelijkheid in de samenleving. Het gaat om een grote mate van zelfvertrouwen en tonen van moed om te werken aan een democratische wereld.
De waarden achter het plan zijn tijdloos en ook uitstekend te vertalen naar ontwikkeling en opvoeding in maatschappelijk verband. Hierdoor vormt Dalton een basis voor SOL Villa Ambacht.Experience is the best and indeed the only real teacher.

Helen Parkhurst


Daltonorganisaties willen kinderen in staat stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

Respectvolle grondhouding vanuit vertrouwen

Het team van SOL Villa Ambacht biedt een veilig, ondersteunend klimaat om het kind de kans te bieden zo initiatiefrijk en zelfstandig mogelijk met de omgeving om te gaan. Elk teamlid heeft per definitie vertrouwen in de positieve bedoelingen van het kind.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer