Home
Menu
Zoeken Annuleren

Mentorschap

Aan ieder kind van 0 tot 13 jaar wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker, die werkt op de groep van het kind. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor de ouders en zorgt ervoor dat de bijzonderheden van het kind genoteerd worden. Ook volgt de mentor de ontwikkelingen van het kind en speelt in op de individuele behoeften en wensen van het kind. De mentor is verantwoordelijk voor de observaties en het voeren van de oudergesprekken. Indien nodig neemt de mentor ook deel aan gesprekken met andere professionals. Bij de inschrijving van een kind wordt het kind gekoppeld aan een mentor. Tijdens het intakegesprek krijgt de ouder uitleg over het mentorschap en maakt kennis met de mentor van haar kind. 
Om kinderen optimale kansen te geven in de groep waarin ze spelen, zijn de pedagogisch medewerkers altijd bezig met het observeren van de individuele ontwikkeling van het kind. Voor kinderen de kinderen van 2 tot 4 maken we gebruik van BOSOS. Voor de kinderen van 0 tot 2 jaar gebruiken we een andere methode. Een voordeel is dat dit kind-volg systeem ook gebruikt worden door het onderwijs binnen onze SOL. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leer- en ontwikkellijn van peuter naar kleuter. 

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer