Home
Menu
Zoeken Annuleren

OUDERBETROKKENHEID

Ouders zijn eindverantwoordelijk en voeden op hun eigen manier hun kind op. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders duidelijke afspraken te maken over de opvoeding en verzorging. Dit kan alleen in goed overleg met elkaar. Bijvoorbeeld wanneer we beginnen met de zindelijkheidstraining, wanneer ga je over op een fruithap en hoe pakken we negatief gedrag aan en komt dit overeen met thuis? Bij al deze stapjes in de ontwikkeling en de groei van een kind is de afstemming met ouders noodzakelijk. De pedagogisch medewerker heeft hier een leidende rol in. Ook bij activiteiten worden de ouders betrokken. Bij voorleesdagen bijvoorbeeld wordt aan ouders gevraagd wie wil voorlezen. Ouderavonden worden georganiseerd met de Centrale Ouder Commissie en staan in het teken van een thema. Naast een informatief gedeelte is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. 

OUDERCOMMISSIE

Elke SOL heeft een eigen oudercommissie. Regelmatig heeft de oudercommissie overleg met de locatiemanager. De oudercommissie geeft advies over een aantal pedagogische onderwerpen, bijvoorbeeld het pedagogisch beleidsplan en het activiteitenaanbod. Van elke oudercommissie is er een afgevaardigde naar de Centrale Ouder Commissie.

© SOL Ambacht 2018 | Disclaimer