Home
Menu
Zoeken Annuleren

BUITENSCHOOLSE OPVANG

De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Tijdens de buitenschoolse opvang willen we uw kind een fijne tijd bezorgen. Binnen  een veilige kindvriendelijke omgeving stimuleren wij de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de kinderen. De kinderen krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De nadruk bij onze BSO ligt op vrije tijd en ontspanning. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen als ze binnenkomen of opgehaald worden van school. Kinderen moeten zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Pedagogisch medewerkers gaan in op signalen van de kinderen en benaderen ze op een positieve manier.  
De kinderen bepalen zelf wat ze die middag gaan doen. Soms willen kinderen even “niets”, bijvoorbeeld als ze het na een lange schooldag prettig vinden om even niet te hoeven meedoen met activiteiten. Voor de kinderen, die wel willen deelnemen aan activiteiten is er een ruim aanbod, waaruit ze zelf mogen kiezen. Ook in schoolvakanties worden er diverse activiteiten georganiseerd en wordt er in samenspraak met de kinderen het thema bepaald, welke aansluit bij hun behoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en diversiteit van het aanbod.  Zo bieden wij bijvoorbeeld sport, spel en SOLve I IT activiteiten aan. Deze sportieve en onderzoekende activiteiten passen binnen onze Daltonvisie van betekenisvol spelen en leren. 
De voor- en nachoolse opvang sluit in schoolweken aan op de schooltijden. Voor schooltijd worden de kinderen opgevangen door een pedagogisch medewerker en op tijd naar school gebracht en na schooltijd worden de kinderen in de klas opgehaald door de pedagogisch medewerker. Bij een vroege start (07.00 uur) is het ontbijt inbegrepen.

KINDERPARTICIPATIE

Het is goed dat kinderen in de BSO-leeftijd zich geleidelijk meer op de buitenwereld richten. We vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken en praten over het reilen en zeilen op de BSO. Dit noemen we kinderparticipatie. Kinderparticipatie vindt op alle BSO-groepen plaats en is voor alle leeftijden. Iedere fase van de ontwikkeling heeft een eigen manier van meedenken, beslissingen nemen en terugkijken. Het stimuleert de communicatieve vaardigheden (bv conflicten oplossen, wederzijds begrip opbrengen, respectvol met elkaar omgaan), de creativiteit, een positief zelfbeeld en het groepsgevoel. Wij vinden het belangrijk de kinderen mee te geven dat iedereen anders is en dat iedereen geljikwaardig is  . 
© SOL Ambacht 2018